top of page

Termeni și condiții

1. DEFINIȚII

1.1. NUTRINESTdenumirea comercială a Nutrinest S.R.L., persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/2920/15.02.2023, având C.U.I. 47441257, cu sediul social în București, str. Levănțica nr. 60, Sector 3 (denumită în continuare „Nutrinest”);

1.2. Site – platforma online găzduită la adresa web www.nutrinest și subdomeniile acesteia;

1.3. Prestator – Nutrinest sau alt partener de pe platforma www.nutrinest.ro;

1.4. Client – orice persoană juridică sau orice altă entitate juridică care își creează un Cont și beneficiază de unul dintre abonamentele puse la dispoziție de către Prestator, astfel exprimându-și acordul cu privire la clauzele din secțiunea Termeni și Condiții, Politica de cookie-uri și la Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal;

1.5. Administrator – reprezentantul Clientului în relația cu Nutrinest care are puterea de a angaja Clientul în baza Termenilor și Condițiilor și va fi responsabil pentru administrarea utilizării Serviciilor inclusiv, dar fără a se limita la, crearea Contului, utilizarea platformei etc.;

1.6. Utilizator – orice persoană fizică, juridică sau orice altă entitate juridică care obține acces la Conținut, utilizând platforma www.nutrinest.ro, acesta dându-și acordul cu privire la Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, Politica de cookie-uri și la clauzele din secțiunea Termeni și Condiții;

1.7. Cont – secțiunea din Site care conține informații despre Client și despre istoricul Comenzilor acestuia și prin care acesta poate transmite o Comandă. Utilizatorul/Clientul se angajează să transmită informații corecte și complete și să le actualizeze constant;

1.8. Comandă – document electronic prin care Clientul transmite Prestatorului prin intermediul Site-ului intenția sa cu privire la achiziția Serviciilor de pe Site;

1.9. Servicii -  orice serviciu listat pe Site, inclusiv cele care fac obiectul unei Comenzi ca urmare a unui Contract încheiat;

1.10. Conținut – reprezintă:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau astfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

 • conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către Nutrinest prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare;

 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Prestatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

 • informații legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Nutrinest are încheiate Contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

 • date referitoare la Prestator, sau alte date privilegiate ale acestuia.

1.11. Contract – acordul de voință dintre Prestator și Client materializat într-un contract la distanță încheiat fără prezența simultană a părților;

1.12. Servicii – accesul la software-ul Nutrinest și la serviciile prestate de Nutrinest în baza Termenilor și condițiilor;

1.13. Prețul Abonamentului – suma datorată de Client pentru utilizarea Serviciilor pentru fiecare Client;

1.14. Perioada de abonare – perioada lunară sau anuală pentru care Clienții se abonează pentru utilizarea Serviciilor;

1.15. Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume de bani rezultată din prestarea unor servicii de către Nutrinest Clientului, inclusiv prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Nutrinest, indiferent de modalitatea de livrare aleasă.

 

2. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

​2.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, simboluri comerciale, orice fel de reprezentări stilizate, imagini statice, dinamice, text și/sau Conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Nutrinest și/sau a colaboratorilor săi, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

turile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

2.2. Clientului și Utilizatorului nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului sau participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, în lipsa acordului exprimat în prealabil în scris de către Nutrinest.

2.3. Conținutul poate fi modificat oricând de către Nutrinest, imaginile, design-ul, textul, grafica, logourile, clipurile audio precum și alte aspecte legate de Site și respectiv de Conținut având caracter de sugestie de prezentare.

2.4. Întregul conținut al acestui Site (texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi etc.) este proprietatea Nutrinest, a partenerilor, asociaților sau colaboratorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și a altor legi privind dreptul de proprietate intelectuală.

2.5. Folosirea fără acordul expres exprimat în prealabil în scris a Nutrinest a oricăror elemente este sancționată conform legilor în vigoare.

 

3. ACCESAREA SITE-ULUI

3.1. Site-ul www.nutrinest.ro poate fi accesat în mod gratuit de către Utilizator, iar simpla navigare în paginile acestuia nu este condiționată de o anumită înregistrare. Accesarea Site-ului ca Utilizator presupune acceptarea prealabilă a Termenilor și Condițiilor de utilizare, Politicii de cookie-uri și a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

3.2. Achiziționarea de Servicii prin intermediul Site-ului este condiționată de crearea unui cont de Client. Înregistrarea ca și Client presupune acceptarea prealabilă a Termenilor și Condițiilor de utilizare și a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

3.3. Prin înregistrarea ca și Client sunteți responsabili de păstrarea confidențialității datelor de acces ale contului dvs. de Client creat pe Site și sunteți de acord cu activitățile efectuate din contul dvs..

 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI

​4.1. Clientul are dreptul neexclusiv și limitat temporal de a utiliza Serviciile, în schimbul plății Prețului Abonamentului.

4.2. Serviciile suplimentare (e.g. personalizarea Serviciilor, orice servicii de dezvoltare software sau metodă personalizată etc.) vor fi prestate de Nutrinest la solicitarea expresă a Clientului și vor face obiectul unor prețuri și clauze contractuale separate.

 

5. PROCEDURA DE ABONARE

5.1. Pentru a achiziționa și a beneficia de Serviciile oferite spre vânzare de Nutrinest este necesară parcurgerea următoarelor etape:

 • identificarea și alegerea tipului de abonament dorit;

 • crearea contului de Client al Nutrinest prin furnizarea datelor solicitate (e.g. denumire, C.U.I., sediu etc.);

 • alegerea tipului de abonament de către Client;

 • realizarea plății tipului de abonament ales;

 • acordarea accesului la Servicii.

5.2. Toate informațiile folosite pentru descrierea Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Prestatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

5.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral Abonamentul, în orice moment.

5.4. Contractul se consideră încheiat între Prestator și Client în momentul în care Clientul va primi acces la Servicii, sub condiția achitării Prețului.

5.5. Vânzătorul poate limita accesul Clientului la Contul său pentru motive temeinice în cazul în care consideră că activitatea și conduita Clientului este contrară bunei-credințe și acțiunile acestuia ar putea prejudicia în orice fel Nutrinest.

 

6. FACTURARE - PLATĂ

​6.1. Prețul Serviciilor, modalitatea și termenul de plată sunt specificate în pachetele de abonare. Prestatorul va emite o factură Clientului pentru Serviciile livrate, care va fi transmisă exclusiv în format electronic.

6.2. Clientul are obligația să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare și să verifice acuratețea datelor.

6.3. Prin transmiterea Comenzii, Clientul își exprimă acordul pentru transmiterea și primirea facturii în format electronic.

6.4. În vederea efectuării plății produselor comandate, Clientul poate alege dintre următoarele metode de plată:

 • Plata online prin intermediul procesatorului de carduri agreat de Nutrinest;

 • Plata prin transfer bancar/ordin de plată;

6.5. În cazul în care o comanda este plasată folosind un card în moneda Euro sau o altă monedă internațională, banca emitentă a cardului dvs. poate opera conversia în RON a sumei achitate pentru Serviciile achiziționate pe Site, existând posibilitatea ca banca dvs. să perceapă un comision de schimb valutar. Nutrinest nu este/nu poate fi responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioanele de plată sau de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON.

 

7. RĂSPUNDERE

​7.1. Clientul/Utilizatorul își asumă răspunderea că prin crearea și administrarea Contului  este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său și de menținerea confidențialității datelor de Cont.

7.2. Clientul/Utilizatorul, prin accesarea Site-ului, crearea și administrarea Contului, plasarea Comenzilor, acceptă în mod expres Termenii și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată comunicată în cadrul Site-ului

7.3. Prestatorul își rezervă dreptul de a actualiza și de a modifica periodic Termenii și Condițiile Site-ului, aspect ce va fi adus la cunoștința Clientului/Utilizatorului.

7.4. Clientul/Utilizatorul își asuma obligația de a verifica periodic și de a consulta versiunea modificată și actualizată a Termenilor și Condițiilor Site-ului. Ulterior acestor modificări, continuarea navigării pe Site reprezintă acordul tacit al Clientului/Utilizatorului cu privire la conținutul Termenilor și Condițiilor Site-ului.

7.5. Nutrinest nu poate fi ținută responsabilă în niciun fel față de niciun Utilizator și/sau Client care utilizează Site-ul și/sau accesează Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

7.6. Nutrinest nu răspunde de Conținutul, calitatea sau natura altor Site-uri la care se ajunge prin legături de Conținut, indiferent de natura acestora. Răspunderea în acest caz o poartă integral proprietarii acestora.

7.7. Nutrinest nu oferă niciun fel de garanție directă sau indirectă cu privire la faptul că:

 • Serviciile sunt sau vor fi potrivite cerințelor sau așteptărilor Clientului;

 • Navigarea pe Site va fi neîntreruptă, sigură sau fără erori de orice fel.

7.8. Nutrinest își rezervă dreptul de a modifica unilateral Serviciile, în orice moment și prin orice modalitate, respectiv prin adăugarea sau eliminarea oricăror caracteristici și/sau accesorii suplimentare conexe Serviciilor.

7.9. Clientul înțelege și este de acord că Serviciile sunt oferite ca atare, fără niciun fel de garanție, explicită sau implicită. În limita maximă admisă de lege, Nutrinest nu oferă niciun fel de garanții, explicite sau implicite, prevăzute de lege sau în alt mod, incluzând, dar fără a se limita la, garanții de vandabilitate sau conformitate pentru un anumit scop sau garanții că Serviciile nu vor încălca terțe brevete, modele de utilitate, drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi. Nutrinest nu garantează că serviciile îndeplinesc cerințele Clientului sau că utilizarea Serviciilor de către Client va fi neîntreruptă, lipsită de erori sau că Serviciile sunt ferite de orice pierderi, coruperi, atacuri cibernetice sau alte intruziuni de securitate.

7.10. Orice fel de pretenții ale Clientului față de Nutrinest, inclusiv pierderi sau daune privind utilizarea Serviciilor, nu poate și nu va depăși 50% din suma plătită de către Client pentru utilizarea Serviciilor pe parcursul ultimelor 3 luni anterioare apariției prejudiciului.

7.1.1. Nutrinest nu răspunde pentru daunele directe, indirecte, accidentale, speciale, precum și orice alte daune rezultând din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Serviciile, schimbări sau modificări ale Serviciilor, întreruperi temporare sau permanente ale funcționării Serviciilor, accesul neautorizat la Conținut și datele Contului.

7.12. Indiferent de tipul de abonament ales, Nutrinest, prin intermediul platformei, nu garantează în niciun fel și prin nicio modalitate atingerea unui anumit rezultat și/sau acuratețea datelor puse la dispoziție Clientului, obligația Nutrinest fiind de mijloace.

7.13. În cazul în care Clientul va opta pentru pachetul „Business”, calculul nutritional se realizează exclusiv pe baza documentelor și informaţiilor comunicate de către Client către Nutrinest, iar responsabilitatea cu privire la conţinutul acestora revine integral Clientului. În vederea obținerii rezultatului se vor avea în vedere pe cât posibil faptul că valorile folosite reprezintă, astfel cum prevede Regulamentul nr. 1169/25.10.2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 şi (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei valori declarate de terți, respectiv valori medii care se bazează, după caz, pe următorii factori:

 • analiza produsului alimentar efectuată de producător;

 • un calcul efectuat pe baza valorilor medii cunoscute sau reale ale ingredientelor utilizate sau

 • un calcul efectuat pe baza unor date general stabilite și acceptate.

7.14. Clientul acceptă și își asumă faptul că prin intermediul platformei i se pune la dispoziție de către Prestator doar soluția de calcul în vederea calculării valorilor nutriționale, în schimb Nutrinest nu poate și nu va răspunde față de Client sau față de orice autoritate/instituție cu privire la valorile nutriționale și rezultatul cuprins în declarația nutrițională având în vedere că informațiile oferite prin intermediul platformei Clientului nu îi aparțin Prestatorului, acestea fiind valori declarate de către producători, bazele de date folosite fiind furnizate/preluate de la terți.

7.15. Nutrinest nu este răspunzător și nu garantează în niciun fel acuratețea și exactitatea informațiilor și datelor valorilor nutriționale.

 

8. DURATA ȘI ÎNCETAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

8.1. Termenii și Condițiile vor intra în vigoare după înregistrarea Administratorului și furnizarea acordului cu privire la Termeni și Condiții, Politica de confidențialitate și Politica de utilizare a cookie-urilor și își vor produce efectele până la încetarea prestării Serviciilor.

8.2. Nutrinest poate denunța unilateral Termenii și Condițiile și, implicit, poate înceta prestarea Serviciilor oricând, printr-o notificare scrisă transmisă clientului

8.3. Nutrinest poate rezilia unilateral Termenii și Condițiile și implicit poate înceta prestarea serviciilor printr-o notificare scrisă și transmisă Clientului, fără alte formalități și fără intervenția instanțelor de judecată, în cazul în care Clientul nu își îndeplinește în mod corespunzător oricare dintre obligațiile esențiale asumate.

8.4. Clientul poate opta pentru încetarea prestării Serviciilor și a acestor Termeni și Condiții accesând pagina de editare a Contului. Încetarea prestării Serviciilor la inițiativa Clientului va deveni efectivă la momentul expirării Perioadei de abonare.

8.5. Clientul poate opta pentru încetarea prestării Serviciilor și reînnoirea automată a tipului de abonament ales accesând pagina de editare a Contului. În cazul în care reînnoirea abonamentului a intervenit și contravaloarea acestuia a fost achitată, Clientul nu are dreptul la restituire și va fi ținut de Termeni și Condiții până la expirarea noii durate contractuale.

 

9. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

9.1. Prin utilizarea Site-ului, se consideră că ați acceptat Politica de confidențialitate a datelor a Nutrinest.

9.2. Pentru a vizualiza Politica de confidențialitate a datelor a Nutrinest accesați acest link aici.

 

10. POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR ȘI TEHNOLOGII SIMILARE

10.1. Pentru a vizualiza Politica de utilizare a cookie-urilor și a tehnologiilor similare accesați acest link aici.

 

11. FORȚA MAJORĂ

11.1 Nutrinest ,colaboratorii, afiliații sau/și furnizorii de produse sau servicii către Nutrinest nu pot fi răspunzători pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia dintre obligațiile care îi incumbă în baza Contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

11.2 Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat va aduce la cunoștință Clientului, imediat și în mod complet, producerea acestuia și va lua orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

 

12. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR

12.1. Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

12.2. Orice neînțelegere apărută între Prestator și Utilizator/Client se va rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care o astfel de soluționare nu este posibilă, litigiile sunt de competența instanțelor din Municipiul București.

 

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Nutrinest își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Site-ului/structurii acestuia și/sau a Serviciului precum și al oricărui Conținut fără o notificare prealabilă a Utilizatorului sau a Clientului.

13.2. Nutrinest își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

bottom of page